Wat doen wij?

Hoe gaat een verenigingsavond er nou eigenlijk aan toe?

2014-02-04 19.33.20Op dinsdagavond is het tijd om te debatteren op de verenigingsavond. Vaak komen de eerste Trivianen rond 18u al bijeen in De Refter om daar samen van een avondmaal te genieten en om wat bij te kletsen. Rond 18.45 gaan zij richting E3.01 om de anderen daar te ontmoeten zodat de verenigingsavond kan beginnen.

Doorgaans wordt op een verenigingsavond over één BP stelling en één AP stelling gedebatteerd. In hoeveel kamers er tegelijk gedebatteerd wordt hangt af van het aantal aanwezige leden. Hoe meer aanwezigen, hoe meer debatten er tegelijkertijd gevoerd kunnen worden.

Aan het begin van de avond onthult de avondleider, een lid van het bestuur, de stelling van het eerste debat en de teamindeling op het bord. Ook staat hierop wie de juryleden zullen zijn en waar de debatten gevoerd gaan worden. Dan verspreiden de verschillende teams zich over de hele verdieping om zich een kwartier lang voor te bereiden op het debat.  De teams worden gewaarschuwd wanneer ze nog 5 minuten voorbereidingstijd over hebben. Daarna kunnen de eerste debatten beginnen!

2014-05-13 20.02.29

Terwijl de jury na het debat overlegt over de uitslag, wachten de debaters samen op de gang. Hier worden vaak de argumenten en debatten al uitvoerig besproken of zelfs verder gevoerd en daarna is het tijd voor de jury uitslag.

Na de uitslag van dit eerste debat verzamelt iedereen zich weer in kamer E3.01 en is er meestal een korte pauze waarin de avondleider de nieuwe stelling en indeling op het bord schrijft terwijl de rest nog wat kletst of napraat over het debat. Ook wordt dan de agenda voor de aankomende periode op het bord geschreven. Aankomende uitjes, toernooien, cursussen en andere belangrijke data worden genoemd en besproken.

Na de pauze begint het tweede debat. Omdat de avond vrij toegankelijk is voegen soms enkele Trivianen zich vanaf dit moment pas bij de groep. Rond 21.45 verzoekt de omroeper van het Erasmusgebouw ons vriendelijk om het gebouw te verlaten. Dit geeft ons een goede reden om de avond voort te zetten in café Maxim zodat er daarna vooral gezellig geborreld kan worden. Uiteindelijk eindigt de avond voor iedereen op zijn eigen tijd.