Debatsport

Wat is debatteren als sport?

Steeds vaker zie of hoor je een debat. Op televisie in een praatprogramma, op de radio, in colleges. Vaak debatteren we om een ander doel te bereiken, zoals standpunten ophelderen. Wat wij bij Trivium doen, is debatteren als sport. Ons doel is om een jury te overtuigen van ons gelijk. Dat doen wij door een debat met twee of vier teams. De ene helft is voor de stelling, de andere helft tegen. Een kwartier van te voren hoor je een stelling en ook of je voor of tegen deze stelling moet zijn. Hierna krijg je vijftien minuten de tijd om het debat voor te bereiden. Na afloop bepaalt de jury welk team het debat het beste heeft gevoerd en wijst een winnaar aan.

Welke debatvormen worden beoefend bij Trivium?

Bij Trivium zijn er twee hoofdvormen van debatteren. De Amerikaans Parlementaire (AP) stijl en de Brits Parlementaire (BP) stijl. Soms beginnen we met een debatspelletje, voordat we met een AP of BP beginnen. Zo’n spelletje dient als warming-up en vaak wordt er veel geïmproviseerd. Ook geven we een aantal keer per jaar voordat we een debat gaan doen een korte cursus aan onze leden over bijvoorbeeld sociale rechtvaardigheid, economie in debat en debattechnieken. Bij uitzondering wordt soms gedebatteerd in de Eloquentiastijl, waarin argumenten minder belangrijk zijn dan de manier waarop ze gebracht worden.

Wat heb ik aan debatteren?

Allereerst is debatteren een zeer goede manier om te leren spreken in het openbaar. Omdat het debat in een spelvorm wordt gegoten, is het minder eng om voor een (kleine) groep mensen te spreken. Zo word je zekerder om ook voor andere groepen te spreken. Ten tweede leer je je eigen mening beter te onderbouwen met argumenten. Ook kun je beter je eigen mening vormen. Dit komt omdat je soms een andere dan je eigen mening moet verdedigen. Op deze manier krijg je inzicht in verschillende soorten standpunten. Als laatste leer je essentiële gespreksvaardigheden, die je ook buiten het debat veel gebruikt. Denk aan luisteren, analyseren, improviseren, snel reageren, gestructureerd spreken, trucjes herkennen en pareren, enzovoort. Kortom er is genoeg reden om te debatteren!