Debatleiding

  • Wat als het debat stil dreigt te vallen?
  • Wat als een spreker steeds weer op zijn stokpaardje terugvalt?
  • Hoe zorg ik ervoor dat debat niet afdwaalt?

Een debat organiseren en leiden lijkt vaak simpel, maar de praktijk wijst uit dat het niet altijd makkelijk is om een goed debat te organiseren waarbij sprekers bereid zijn verbaal de degens te kruisen en zo interessant en boeiend blijven. Wij bieden u onze expertise en ervaring met debatteren om er voor te zorgen dat uw debat, discussie of ander evenement in goede banen wordt geleid. Hiertoe bieden wij u niet alleen op de dag zelf  iemand die sprekers prikkelt, uitdaagt en in toom houdt, maar geven wij u ook van tevoren advies over de juiste opzet van de discussie. Van begin tot eind bent u er dan van verzekerd dat hetgeen u organiseert door het publiek als waardevol wordt ervaren.

Instanties als het Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid, MVO Young Talent en het Soeterbeeck Programma gingen u voor. Wilt u ook van onze diensten gebruik maken, neem dan contact met ons op.