Amerikaans parlementair

Amerikaans Parlementair is bij Trivium naast Brits Parlementair een van de hoofdvormen.

Wat houdt de Amerikaans Parlementaire debatvorm in?
In een Amerikaans Parlementair (AP) is een aan duidelijke regels gebonden debat. In deze debatvorm debatteer je met twee teams van twee personen. Het ene team, de propositie (voorstanders), verdedigt een plan dat het andere team, de oppositie (tegenstanders), aanvalt. De sprekersbeurten liggen qua volgorde en wat betreft sprekerstijd vast. Bij Trivium duurt een beurt meestal vijf minuten. De propositie begint en daarna is de oppositie. Als alle vier de deelnemers hebben gesproken, komen er conclusies. Eerst van de oppositie, dan van de propositie.
Tijdens het debat is dus in principe telkens maar één spreker aan het woord. Een spreker van de tegenpartij mag tijdens de opbouwende beurten (alle beurten behalve de samenvatting) gaan staan en een zogenaamd punt van informatie maken. De spreker die aan de beurt is besluit of hij het punt toelaat, pas als hij dat doet mag het punt ook daadwerkelijk gemaakt worden. Wordt een punt toegelaten en gemaakt, dan moet de spreker er wel op reageren. Het is een ongeschreven regel minstens één punt per beurt aan te nemen.

Bij AP debatteren gaat het vooral om de inhoud. De jury wil goede argumenten en diepgaande analyses van de problemen horen. Natuurlijk is een goed argument niets waard als het niet duidelijk overkomt en onbegrepen blijft. Presentatie is in het AP dus ook niet onbelangrijk.