Aanbeveling

Trivium, een nieuwe vereniging van Nijmeegse Studenten: het debat centraal

Prof. dr. Kees Blom

Prof. dr. Kees Blom

Van harte proficiat Radboud Universiteit Nijmegen. Opnieuw heeft een groep enthousiaste zeer gemotiveerde studenten zich weten te onderscheiden. Ditmaal door de oprichting van een debatvereniging ‘Trivium’ genaamd.

Het is voor mij een groot voorrecht Rector Magnificus te mogen zijn van een universiteit waar zoveel studenten niet alleen aandachtig studeren, maar er ook in slagen naast hun studie andere waardevolle activiteiten te ontwikkelen.

Binnen een academische gemeenschap als de onze staat en hoort het debat centraal te staan. Gedreven door nieuwsgierigheid werken wij immers aan de grenzen van de wetenschap. Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen vinden plaats en nieuwe ontdekkingen komen tot stand. De uitstekende onderzoekers op onze universiteit slagen daar alleen in wanneer zij hun bevindingen kunnen bespreken met andere wetenschappers binnen en buiten onze universiteit. Deze dialogen vinden plaats op een hoog intellectueel niveau. Het is een wetenschappelijk debat dat gaat over vragen als ‘wat is de betekenis van dit onderzoek, moeten ethische overwegingen een rol spelen bij de toepassing van de resultaten of bij de voortzetting van het onderzoek?’

Naast onderzoek is wetenschappelijk onderwijs de hoofdtaak op de universiteit. Wij bereiden jonge mensen voor op hun toekomstige positie in de maatschappij. Zij zijn de academici van de toekomst. Academici die in staat moeten zijn maatschappelijke en andere vraagstukken te zien aankomen, te analyseren en op te lossen. Ook hiervoor zijn dialoog en debat, met voor- en tegenstanders noodzakelijk.

Natuurlijk biedt elke studierichting op onze universiteit ruimte voor debat. De docent zal de student uitdagen tot het kritisch volgen van de leerstof. Studenten kunnen dan in meerdere of mindere mate het gesprek met hun docent of medestudent aangaan. Binnen ons Honours Programma is zelfs een van de leerdoelen dat er gedebatteerd wordt.

De studenten die Trivium hebben opgericht zijn van mening dat er meer tijd aan debatteren moet worden besteed. Daar ben ik het mee eens. In onze reguliere programma’s richten de debatten zich vooral op de leerstof. Debatteren over algemene maatschappelijke vraagstukken of over politieke ontwikkelingen is heel iets anders. Het is een verdieping van de debattechniek. Het zal een uitdaging worden zo te debatteren dat het onderwerp van vele kanten wordt belicht, dat standpunten worden uitgewisseld, dat op standpunten wordt gestaan, maar dat er ook ruimte moet zijn om eenmaal ingenomen uitgangspunt te herzien of om te buigen.

Ik beschouw de oprichting van de Nijmeegse Studenten Debat Vereniging als een schitterend initiatief. Trivium zal een verrijking worden van het brede intellectuele palet waardoor onze algemene klassieke Radboud Universiteit zich reeds kenmerkt. Veel succes initiatiefnemers en proficiat Radboud Universiteit Nijmegen met de geweldige studenten die in staat zijn deze vereniging op te richten en vorm te geven. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.

Prof. dr. Kees Blom
Voormalig Rector Magnificus
Radboud Universiteit Nijmegen